Додаткова інформація:

Положень про філії та представництва Товариства немає, оскільки філій та представництв Товариства не створено.

Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства не затверджено, Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства відсутні.

Висновки аудитора товариства відсутні, оскільки відповідна посада не створена. Висновки зовнішнього аудитора розміщені у розділі «Результати перевірок».

Афілійовані особи Товариства відсутні.

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії відсутні, Товариство додаткової емісії не проводило.

Товариство не має іпотечних облігацій, тому звіти управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття відсутні.

Інша інформація, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства, відсутня.