Річна нерегулярна інформація

19.04.2019 ПОВІДОМЛЕННЯ до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності

19.04.2019 ПОВІДОМЛЕННЯ до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності

29.03.2019 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

29.03.2019 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

29.03.2019 Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

29.03.2019 Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

31.05.2018 Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.

06.03.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

06.03.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

06.03.2018 Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10% i бiльше голосуючих акцiй

06.03.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

15.01.2018 Відомості про зміну типу акціонерного товариства

08.09.2017 Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

22.08.2017 Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

30.03.2017 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

30.03.2017 Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

30.03.2017 Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10% i бiльше голосуючих акцiй

05.07.2016 Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10% i бiльше голосуючих акцiй

23.06.2016 Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10% i бiльше голосуючих акцiй

23.03.2016 Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

05.02.2016 Повідомлення про зміну сторінки в мережі Інтернет

27.11.2015 Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10% i бiльше голосуючих акцiй

05.08.2015 Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10% i бiльше голосуючих акцiй

05.08.2015 Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента

10.07.2015 Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10% i бiльше голосуючих акцiй

27.03.2014 Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10% i бiльше голосуючих акцiй

20.08.2012 Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10% i бiльше голосуючих акцiй

20.08.2012 Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента